Základní informace

Servisní centrum sportu ČUS Vyškov je pobočný spolek, který byl založen hlavním spolkem Českou unií sportu. Servisní centrum poskytuje odborné služby tělovýchovným jednotám, sportovním klubů a svazům na území okresu Vyškov.

Základním dokumentem Servisního centra jsou stanovy. Statutárním orgánem pak předseda. Pobočný spolek je zapsán u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 70808.

SCS ČUS Vyškov za rok 2018 sdružuvalo na 11 664 sportovců všech věkových kategorií ve více než sedmdesáti  sportovních klubech a tělovýchovných jednot s působností v okrese Vyškov.