Zpravodaj 9/2020

30. 11. 2020

Obsah Zpravodaje ČUS

str.

  3  Aktivity ČUS k opětovnému obnovení sportovní činnosti i aktuálním dotačním výzvám
  4  Covid-19 a sport: Aktuální informace na webu ČUS
  5  ČUS o návratu dětí na tréninky: Ať se zvýší počet osob na třicet!
  6  Národní sportovní agentura vypsala výzvu „Provoz a údržba 2021“
  8  Územní pracoviště ČUS pomohla více než třem tisícům sportovních subjektů při administraci            dotační výzvy „Můj klub 2021“
10  Poradna: Povinnost zápisu spolku do evidence údajů o skutečných majitelích
11  ČUS Sportuj s námi 2021: organizátoři přihlásili 600 akcí
12  Půl miliardy v programu Covid-sport II na pomoc profesionálnímu sportu
13  Festival Sport film Liberec také letos nabídl atraktivní snímky
14  Světová antidopingová agentura opět odložila sympózium 2021

Zpravodaj ke stažení a prohlížení zde