Nová investiční výzva NSA 20/2022 Standardizovaná struktura

13. 09. 2022

NSA vypsala novou investiční Výzvu 20/2022 Standardizovaná infrastruktura. 

Výzva je určena:

1. pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy stanovené správcem programu, a to:

     a) atletických drah, sektorů, stadiónů a hal,

     b) fotbalových stadionů a hřišť,

     c) tenisových hal a kurtů.

2. pro technické zhodnocení (modernizací, rekonstrukcí) dle standardů pro pořádání soutěží v souladu s podmínkami příslušné mezinárodní federace vybraných sportovních zařízení a současně pořízením dlouhodobého majetku souvisejícího s tímto sportovním zařízení, a to:

     a) atletických drah, sektorů, stadionů a hal,

     b) fotbalových stadionů, hřišť,

     c) tenisových hal a kurtů

které splňují veškeré parametry a standardy uvedené v příloze dle bodu 32.5.

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 26.09.2022 od 12:00 hod.

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: 31.10.2022 do 12:00 hod.

Veškeré informace k této výzvě naleznete zde.